Presentació

El Máster en Dret de Família s’ha impartit en la modalitat online a la Universitat Autònoma de Barcelona durant 11 edicions amb excel·lents resultats. En aquesta edició es renova el format adaptant-lo als nous requeriments d’un màster d’especialització i s’introdueixen canvis substancials amb la voluntat de mantenir i fins i tot augmentar els nivells d’excel·lència obtinguts.

Cal tenir en compte que en els darrers anys ha canviat l’estructura dels estudis de dret i que actualment per exercir la professió d’advocat els graduats han de superar el màster i l’examen d’accés a la professió. Avui els nostres alumnes són advocats que es volen especialitzar en dret de família, és a dir, persones que, en la seva majoria, ja han cursat el Màster de l’Advocacia, que és un màster professionalitzador i el que busquen és una formació altament especialitzada en el dret de família, que els qualifiqui per actuar amb un coneixement profund en la pràctica d’aquesta disciplina. L’especialització en dret de família i la reclamació de la creació d’una jurisdicció pròpia evidencien en major mesura l’interès d’aquests estudis.

A aquesta línia s’adequa el plantejament i l’estructura del Màster d’especialització en Dret de Família UAB que, en la nova versió, es caracteritza fonamentalment per ser un Màster presencial i essencialment pràctic.

El Màster consta de 60 crèdits ECTS. D’aquests 30 crèdits corresponen a classes presencials teòriques i pràctiques; 15 a pràctiques curriculars a despatxos professionals i 15 a un treball final de Màster.

Les classes presencials seran impartides per professors de la UAB de diverses disciplines, per advocats especialistes en Dret de família en exercici i altres professionals de l’àmbit del dret de família de contrastada competència. Es distingeixen 3 blocs temàtics: La persona física i la seva protecció (6 crèdits); La filiació i l’adopció (9 crèdits); i El matrimoni i altres models de família (15 crèdits). Totes aquestes matèries s’estudien no solament en la vessant del dret civil, sinó també des de les perspectives del dret processal, dret mercantil, dret penal, del dret internacional privat, de la seguretat social i el dret fiscal.  Les classes presencials es realitzaran a la Facultat de Dret en horaris preferentment de divendres tarda. S’utilitzarà com a eina complementària de treball L’Aula Moodle del Campus Virtual de la UAB.

Les pràctiques tindran caràcter obligatori i s’efectuaran a despatxos d’advocats de família de la Societat Catalana d’Advocats de Família, que les tutoritzaran, en el marc  del conveni de col·laboració de la SCAF i la UAB de 13 de març de 2018.

El treball de fi de màster serà dirigit per professorat del màster i defensat davant un tribunal a la UAB.